Ustanowienie dnia 5 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Łobzie

A.021/8/17

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2017
Prezesa Sądu Rejonowego w Łobzie
z dnia 3 października 2017r.


w sprawie ustanowienia dnia 5 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy
w Sądzie Rejonowym w Łobzie

 

Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. 2016. 2062.) oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316 ze zm.) oraz art. 130 § 2 Kodeksu pracy, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustanawiam dzień 5 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu
Rejonowego w Łobzie, za święto 6 stycznia 2018r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

 

§ 2.

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Łobzie.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego
w Łobzie
Sława Miszel

 

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 5 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Łobzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d