Tłumacze przysięgli

Warunki i tryb nabywania, oraz utraty a także zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2004, Nr 273, poz. 2702). Przepisów ustawy nie stosuje się do tłumaczy języka migowego oraz innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi.
Aktualne listy tłumaczy przysięgłych są dostępne nieodpłatnie do powszechnego wglądu w:

  • Urzędach Wojewódzkich,
  • Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości publikowanym do 31 stycznia każdego roku,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

Lista tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tlumacze-przysiegli

Rejestr zmian dla: Tłumacze przysięgli

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-06 15:32:01
Publikacja w dniu:
2021-09-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
Łukasz Bobko
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-09-14
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d