Stowarzyszenie Nowy Koliber w Szczecinie

Informujemy, że Stowarzyszenie Nowy Koliber na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości uruchomiło w Szczecinie Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ośrodek udziela pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 13.09.2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760).
W Ośrodku osoby uprawnione mogą uzyskać następujące Świadczenia:

  • pomoc prawna,
  • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
  • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej,
  • pomoc psychologiczna lub psychiatryczna,
  • pomoc osoby pierwszego kontaktu,
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń.

O pomoc mogą wystąpić zarówno osoby zainteresowane, jak i organy postępowania karnego. Ośrodek działa w Szczecinie przy ul. Narutowicza 6/U1

Wszelkich informacji dotyczących świadczeń oraz zakresu pomocy udziela osoba pierwszego kontaktu pod numerem telefonu 885-055-516 a także drogą elektroniczną na adres: oppp@nowykoliber.pl
Informacje o działalności Ośrodka dostępne są także w Internecie na stronie: www.oppp.nowykoliber.pl, a także na portalu Facebook: www.facebook.com/nowykoliber/

Rejestr zmian dla: Stowarzyszenie Nowy Koliber w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-05
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-05
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d