Rachunki bankowe

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

  • nazwa sądu do którego wnoszona jest opłata,
  • imię i nazwisko / nazwa firmy,
  • wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,
  • sygnatura akt sprawy,
  • numer karty dłużnika

UWAGA!!! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Konta bankowe
Numer rachunkuBank
swift
Specyfikacja wpłat
12 1010 0055 1043 0050 7500 0000 NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW

Dochody budżetowe:
- wpisy
- opłaty i koszty sądowe
- grzywny

47 1010 0055 4503 0050 7500 0000

NBP O/O Szczecin NBPPLPW

Sumy na zlecenie:
- zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów

23 1130 1176 0022 2107 2420 0006

BGK
GOSKPLPW

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
- świadczenia pieniężne i nawiązki

59 1130 1017 0021 1002 2390 0004 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia (PLN)
32 1130 1017 0021 1002 2390 0005 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (USD)
16 1130 1017 0021 1002 2390 0002 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (EUR)
43 1130 1017 0021 1002 2390 0001 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (CHF)
86 1130 1017 0021 1002 2390 0003 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (GBP)
30 1010 0055 4513 0050 7500 0000   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych