Biuro Obsługi Interesanta

Wszelkich informacji w sprawach
udziela Biuro Obsługi Interesantów w godzinach 800 - 1500
tel. 91 39 706 31
tel. 91 39 742 83
tel. 91 39 747 74

e-mail: katarzyna.sobipan@lobez.sr.gov.pl

Do zadań biura należy w szczególności:

  1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
  2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  3. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
  4. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  5. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  6. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  7. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  8. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-02-01 14:12:24
Publikacja w dniu:
2024-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-01 13:00:11
Publikacja w dniu:
2023-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
Łukasz Bobko
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-04
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d