Wydziały

ul. Niepodległości 15
73 - 150  Łobez
tel. 91 39 706 45
pokój 34 (I piętro)

Rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin: Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe.

W wydziale I Cywilnym wszystkie sprawy są wpisywane do właściwych repertoriów według kolejności wpływu i przydzielane sędziom orzekającym wg listy w równych ilościach w poszczególnych kategoriach.

Przewodniczący Wydziału: SSR Monika Szczepańska

Przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 14 do 15, pokój 34 (I piętro)

Kierownik sekretariatu: Joanna Szatan
tel. 91 39 706 45
e-mail: joanna.szatan@lobez.sr.gov.pl
pokój 34 (I piętro)

ul. Niepodległości 15
73 - 150  Łobez
tel. 91 39 706 33
fax 91 39 706 27
pokój 11 (I piętro)

Rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa karnego z obszaru gmin: Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe.

W Wydziale II Karnym sprawy są wpisywane do właściwych repertoriów według daty wpływu i alfabetu i przydzielane sędziom:
1. Przewodniczący Wydziału – Prezes – nr 1, 3, 5, 7;
2. Sędzia - nr 0, 2, 4, 6, 8, 9.

Przewodniczący Wydziału: SSR Sława Miszel
Przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 11 do 12, pokój 14A (I piętro)

Kierownik sekretariatu: Emilia Wróblewska
tel. 91 39 706 33
fax 91 39 706 27
e-mail: emilia.wroblewska@lobez.sr.gov.pl
pokój 11 (I piętro)

Należności sądowe

ul. Niepodległości 15
73 - 150  Łobez
tel. 91 39 706 58
fax 91 39 706 27
pokój 11A (I piętro)

Wykonanie Orzeczeń

ul. Niepodległości 15
73 - 150  Łobez
tel. 91 39 706 40
pokój 7 (parter)

ul. Niepodległości 15
73 - 150   Łobez
tel./fax 91 39 706 39
pokój 6 (parter)

Rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw z obszaru gmin: Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe.

W Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich tut. Sądu, wszystkie sprawy są przydzielane do decernatu SSR Andrzeja Rydzkowskiego, w przypadku braku możliwości rozpoznania sprawy (po jej uchyleniu do ponownego rozpoznania, na skutek wyłączenia od orzekania i in.) sędziego referenta wyznacza Prezes Sądu.

Przewodniczący Wydziału: SSR Andrzej Rydzkowski
Przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 11 do 13, pokój 5 (parter)

Kierownik sekretariatu: Piotr Reimer
tel./fax 91 39 706 39
e-mail: piotr.reimer@lobez.sr.gov.pl
pokój 6 (parter)

ul. Niepodległości 15
73 - 150  Łobez
tel. 91 39 706 42
pokój 23 (parter)

Wydział prowadzi księgi wieczyste oraz rozpatruje sprawy cywilne związane z postępowaniem wieczystoksięgowym z obszaru gmin: Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe.

W Wydziale IV Ksiąg Wieczystych sprawy przydzielane są referendarzowi sądowemu, orzekający w wydziale.

Przewodniczący Wydziału: Starszy Referendarz Adam Kogut
Przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 10 do 12, pokój 27 (parter)

Kierownik sekretariatu: Joanna Kruszniewska
tel. 91 39 706 42
e-mail: joanna.kruszniewska@lobez.sr.gov.pl
pokój 23 (parter)

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-05-31 15:30:12
Publikacja w dniu:
2023-05-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-07-13 11:52:53
Publikacja w dniu:
2022-07-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-01 10:05:58
Publikacja w dniu:
2020-09-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-04
Publikacja w dniu:
2017-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-18
Publikacja w dniu:
2017-07-18
Opis zmiany:
Zmiana kierownika i adresu e-mail w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
Łukasz Bobko
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-05
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
Łukasz Bobko
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-07-07
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d