Formularze

Aktualne formularze sądowe, w tym m.in. formularze:

  • pism procesowych w postępowaniu cywilnym,
  • udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
  • wnioski składane do Centralnej Informacji KRS,
  • formularze dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników,
  • informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, klikając w poniższy link:
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/